รับบัตรเครดิต
 
เสาเข็มเจาะ
การทดสอบ เสาเข็ม เจาะ
 
เรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ ที่ต้องรู้

             การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ (Pile integrity testing) เป็นวิธีการทดสอบทางอ้อม (Indirect testing) เพื่อตรวจหาความบกพร่อง (หากมี) ในเสาเข็มเจาะ โดยประเมินจากคลื่นสัญญาณทดสอบที่มีลักษณะแตกต่างไปจาก คลื่นสัญญาณปกติ คลื่นสัญญาณที่มีลักษณะแตกต่างไปจากปกตินี้จะเรียกว่า ความไม่ปกติ หรือ Anomalies
             คลื่นสัญญาณที่มี ความไม่ปกติ เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการตอบสนองของเสาเข็ม ต่อการเคลื่อนที่ของคลื่นสั่นสะเทือน (Stress wave) การวิ่งกระจายผ่านไปในวัสดุตัวเสาเข็มเกิดขึ้นอย่างไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการตอบสนองของเสาเข็ม ต่อการเคลื่อนที่ของคลื่นจึงเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย พฤติกรรมการตอบสนองมีชื่อเรียกทางเทคนิคว่า อิมพีแด๊น (Impedance)
              ในการทดสอบหากคลื่นสัญญาณมีลักษณะไม่ปกติคือมีความไม่สม่ำเสมอ แสดงว่า อิมพิแด๊น ของเสาเข็มไม่สม่ำเสมอเกิดมีการเปลี่ยนแปลง จึงมีความเป็นไปได้ว่าความไม่ปกติของคลื่นสัญญาณทดสอบ อาจจะเป็นความบกพร่อง( Defects) ในโครงสร้างเสาเข็มได้ ถ้าความไม่ปกติของคลื่นสัญญาณทดสอบดังกล่าว มีความสัมพันธ์กับบันทึกของผู้ควบคุมงานเสาเข็มเจาะที่ได้บันทึกไว้ ในระหว่างการก่อสร้างว่าได้มีเหตุการณ์ บางประการเกิดขึ้น และมีบันทึกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มว่า อาจจะก่อให้เกิดความบกพร่องขั้นในต้วเสาเข็มเจาะได้ 

เสาเข็มเจาะแบบแห้ง (dry process) การทำงานในพื้นที่จำกัด (เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก)
เสาเข็มเจาะแบบแห้ง>แบบแห้ง (dry process) การทำงานในพื้นที่จำกัด (เสาเข็มเจาะขนาด...
 
เสาเข็มเจาะ และชนิดของเสาเข็ม
บริษัท รับทำเสาเข็มเจาะ รับทำเสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ราคาเสาเข็มเจาะ เข็มเจาะ...
 
เสาเข็มเจาะระบบแห้ง และ การทรุดตัวของอาคาร
บริษัท รับทำเสาเข็มเจาะ รับทำเสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ราคาเสาเข็มเจาะ เข็มเจาะ...
 
เสาเข็มเจาะ การทรุดตัวของอาคาร
บริษัท รับทำเสาเข็มเจาะ รับทำเสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ราคาเสาเข็มเจาะ เข็มเจาะ...
 
เสาเข็มเจาะแบบแห้ง
เสา เข็มเจาะ แบบ แห้ง...
 
ราคา เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ ราคา...
 
เสาเข็มเจาะ
การทดสอบ เสาเข็ม เจาะ...
 
ขั้นตอนการ เจาะ เสาเข็ม
ขั้นตอนการ เจาะ เสาเข็ม แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้...
 
เสาเข็มเจาะ
เข็มเจาะ แห้ง...
 
เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก
เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก...
 
ราคา รับทำเสาเข็มเจาะ ระบบ แห้ง มาตรฐาน ราคาถูก
บริษัท รับทำเสาเข็มเจาะ  รับทำเสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ราคาเสาเข็มเจาะ เข็มเจา...
 
เสาเข็มเจาะ ตาราง รับน้ำหนัก
เสาเข็มเจาะ ตาราง รับน้ำหนัก...
 
เสาเข็มแบบเจาะ
การประเมิน ราคา เสาเข็มเจาะ ระบบแห้ง...
 
เสาเข็มตอกและ เสาเข็มเจาะ แตกต่างกันอย่างไร?
เสาเข็มตอกและ เสาเข็มเจาะ แตกต่างกันอย่างไร?...
 
เสาเข็มเจาะ ระบบแห้ง (Dry Process) และขั้นตอนการเจาะเสาเข็มแบบ Full Casing หรือ ตีปิดชั้นทรายแรก
เสาเข็มเจาะ ระบบแห้ง (Dry Process) และขั้นตอนการเจาะเสาเข็มแบบ Full Casing ...
 
เสาเข็มเจาะขนาดเล็กในงานฐานราก
เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก  งานเสาเข็มเจาะในงานฐานรากนั้นได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจ...
 
ราคาเสาเข็มเจาะ ทางเลือกที่ดีกว่า
ราคาเสาเข็มเจาะ ทางเลือกที่ดีกว่า ...
 
Copyright © 2010 www.เสาเข็มเจาะไทย.com All Rights Reserved.  หอพัก ทะเบียนสวย ทะเบียนรถสวย ทะเบียน ทะเบียนรถ