รับบัตรเครดิต
 
เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก
เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก
 
ont-family: 'Times New Roman'" lang="TH">เนื่องจากดินที่ระดับความลึกประมาณ 15 – 17 เมตรช่วงบนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นดินอ่อน ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะจึงต้องเริ่มต้นด้วยการติดตั้งปลอกเหล็กกันดินพังก่อน ถัดจากนั้นจึงค่อยขุดดินให้ได้ความลึกตามต้องการ ความลึกของเสาเข็มเจาะขนาดเล็กที่ต้องการส่วนมากไม่เกิน 20 – 22 เมตร เพราะที่ระดับความลึกดังกล่าวเป็นดินปนทราย ซึ่งอาจมีน้ำไหลซึมเข้ามาขณะขุดเจาะดิน ผู้รับจ้างมักจะแจ้งเจ้าของอาคารว่าไม่สามารถขุดเจาะให้ลึกลงไปอีกเพราะน้ำจากใต้ดินจะไหลเข้ารูเจาะจนทำให้ไม่สามารถเทคอนกรีตได้ เจ้าของอาคารส่วนใหญ่ต้องยอมให้ผู้รับจ้างหยุดความลึกเมื่อพบเห็นชั้นดินทรายมีน้ำซึม และเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง<ตัวอย่างอาคาร 3 ชั้นหลังหนึ่งในซอยอ่อนนุช แบบแปลนก่อสร้างอาคารกำหนดให้ใช้เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ซม. ความลึก 22 เมตร ผู้รับจ้างทำเสาเข็มทำการขุดเจาะดินลงไปถึงระดับความลึก 19 เมตร พบชั้นดินทรายมีน้ำไหลเข้ารูเจาะ จึงบอกเจ้าของอาคารว่าไม่สามารถเจาะต่อได้และแนะนำว่าควรลดระดับความลึกให้เหลือ 18 เมตร เจ้าของอาคารเห็นว่าพบชั้นทรายแล้วคงไม่สามารถขุดเจาะดินต่อได้จริงๆจึงเห็นตามด้วยโดยไม่ปรึกษาวิศวกรก่อน ผลปรากฏว่าเมื่อสร้างอาคารแล้วเสร็จได้เพียงเดือนเดียวอาคารก็เกิดการทรุดตัวจมลงดิน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ไขอีกมากกว่าจะทำให้อาคารกลับมามีความมั่นคงแข็งแรงดังเดิม

ถึงตรงนี้อาจมีข้อสงสัยว่าเสาเข็มเจาะระบบเปียกที่นำมาใช้แก้ปัญหานั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องมือชนิดที่เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ด้วยหรือไม่ อันที่จริงแล้วไม่จำเป็นเพราะเสาเข็มเจาะขนาดเล็กสามารถใช้เครื่องมือชนิดสามขาทำระบบเปียกได้ แต่ต้องมีการประยุกต์เครื่องมือบางส่วนเท่านั้น กล่าวโดยสรุปแล้วเมื่อใดก็ตามที่เลือกใช้เสาเข็มเจาะขนาดเล็กทำด้วยเครื่องมือชนิดสามขา         ไม่ควรให้ปลายเสาเข็มอยู่ในชั้นทราย หรือแม้แต่ชั้นดินเหนียวปนทราย เพราะจะทำให้น้ำใต้ดินไหลเข้ามาในรูเจาะ ดินใต้ปลายเสาเข็มจะอยู่ในสภาพฟุ้งหรือฟูขึ้นไม่แน่นตัวตามธรรมชาติ ทำให้แรงต้านทานที่ปลายเสาเข็มต่ำกว่าที่ออกแบบไว้หากขุดเจาะดินพบชั้นทรายอย่าใช้วิธีการลดความลึกเสมอไป หากต้องลดความลึกต้องมั่นใจว่าปลายเสาเข็มอยู่ในดินเหนียวแข็งและต้องเพิ่มจำนวนเสาเข็มหรือขนาดหน้าตัดเสาเข็มให้มากกว่าเดิม ให้เพียงพอรับน้ำหนักของอาคารได้ทางเลือกหนึ่งเมื่อขุดเจาะดินพบชั้นทรายควรให้ผู้รับจ้างลงปลอกเหล็กลงไปกันชั้นทรายชั้นนั้น ให้ปลายปลอกเหล็กฝังลงในดินเหนียวแข็งใต้ชั้นทรายนั้น แล้วขุดเจาะดินลงไปในชั้นดินเหนียวแข็งใต้ชั้นทราย;หากพบว่าขุดเจาะดินพบชั้นทรายที่มีความหนามากๆ ยากที่จะลงปลอกเหล็กป้องกันดินลงไปกันชั้นทรายได้ ควรเปลี่ยนเป็นใช้เสาเข็มเจาะระบบเปียก ทั้งนี้ควรเจาะสำรวจดินให้ทราบสภาพการจัดเรียงตัวของชั้นดินก่อนทำการก่อสร้าง จะทำให้สามารถกำหนดชนิดของเสาเข็มได้อย่างถูกต้องดีกว่าลองผิดลองถูกแล้วต้องมาคอยแก้ปัญหาภายหลังครับ

เสาเข็มเจาะแบบแห้ง (dry process) การทำงานในพื้นที่จำกัด (เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก)
เสาเข็มเจาะแบบแห้ง>แบบแห้ง (dry process) การทำงานในพื้นที่จำกัด (เสาเข็มเจาะขนาด...
 
เสาเข็มเจาะ และชนิดของเสาเข็ม
บริษัท รับทำเสาเข็มเจาะ รับทำเสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ราคาเสาเข็มเจาะ เข็มเจาะ...
 
เสาเข็มเจาะระบบแห้ง และ การทรุดตัวของอาคาร
บริษัท รับทำเสาเข็มเจาะ รับทำเสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ราคาเสาเข็มเจาะ เข็มเจาะ...
 
เสาเข็มเจาะ การทรุดตัวของอาคาร
บริษัท รับทำเสาเข็มเจาะ รับทำเสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ราคาเสาเข็มเจาะ เข็มเจาะ...
 
เสาเข็มเจาะแบบแห้ง
เสา เข็มเจาะ แบบ แห้ง...
 
ราคา เสาเข็มเจาะ
เสาเข็มเจาะ ราคา...
 
เสาเข็มเจาะ
การทดสอบ เสาเข็ม เจาะ...
 
ขั้นตอนการ เจาะ เสาเข็ม
ขั้นตอนการ เจาะ เสาเข็ม แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้...
 
เสาเข็มเจาะ
เข็มเจาะ แห้ง...
 
เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก
เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก...
 
ราคา รับทำเสาเข็มเจาะ ระบบ แห้ง มาตรฐาน ราคาถูก
บริษัท รับทำเสาเข็มเจาะ  รับทำเสาเข็มเจาะ รับเจาะเสาเข็ม ราคาเสาเข็มเจาะ เข็มเจา...
 
เสาเข็มเจาะ ตาราง รับน้ำหนัก
เสาเข็มเจาะ ตาราง รับน้ำหนัก...
 
เสาเข็มแบบเจาะ
การประเมิน ราคา เสาเข็มเจาะ ระบบแห้ง...
 
เสาเข็มตอกและ เสาเข็มเจาะ แตกต่างกันอย่างไร?
เสาเข็มตอกและ เสาเข็มเจาะ แตกต่างกันอย่างไร?...
 
เสาเข็มเจาะ ระบบแห้ง (Dry Process) และขั้นตอนการเจาะเสาเข็มแบบ Full Casing หรือ ตีปิดชั้นทรายแรก
เสาเข็มเจาะ ระบบแห้ง (Dry Process) และขั้นตอนการเจาะเสาเข็มแบบ Full Casing ...
 
เสาเข็มเจาะขนาดเล็กในงานฐานราก
เสาเข็มเจาะขนาดเล็ก  งานเสาเข็มเจาะในงานฐานรากนั้นได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจ...
 
ราคาเสาเข็มเจาะ ทางเลือกที่ดีกว่า
ราคาเสาเข็มเจาะ ทางเลือกที่ดีกว่า ...
 
Copyright © 2010 www.เสาเข็มเจาะไทย.com All Rights Reserved.  หอพัก ทะเบียนสวย ทะเบียนรถสวย ทะเบียน ทะเบียนรถ