สำรวจความลึกเสาเข็มเจาะ

เสาเข็มเจาะไทย v2psdเสาเข็มเจาะไทย-1080-final4ขาว

สำรวจความลึกเสาเข็มเจาะ

หมายเหตุ
ความลึกดังกล่าวเป็นความลึกที่ได้ทำการเจาะจริงตามแต่ละพื้นที่ที่ได้กล่าวไว้ โดยแต่ละพื้นที่จะมีความลึกแตกต่างกันตามแต่สภาพชั้นดินบริเวณนั้น และขั้นตอนการทำงานอาจจะแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ทำให้ได้ความลึกแตกต่างกัน ท่านจึงสามารถนำเอาความลึกดังกล่าวที่ทางเรากล่าวไว้ใช้ร่วมประเมินพื้นที่ที่ท่านจะทำการก่อสร้างบ้านและอาคารของท่านได้ ตามดุลพินิจและประสบการณ์ของวิศวกรและช่างผู้ชำนาญการ

Scroll Up