รายละเอียดเหล็กเสริม

เสาเข็มเจาะไทย v2psdเสาเข็มเจาะไทย-1080-final4ขาว

รายละเอียดเหล็กเสริม

งานเสาเข็ม แต่ละประเภทรวมถึงการออกแบบเพื่อให้รับน้ำหนัก การที่จะใช้เสาเข็มเจาะประเภทใดๆ ให้เหมาะสมกับงานนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพชั้นดินบริเวณนั้นๆ

ขนาดเสาเข็มเจาะพื้นที่หน้าตัดของเสาเข็มเส้นรอบวงของเสาเข็มน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย
เส้นผ่านศูนย์กลาง 35 ซม.962 ตร. ซม.110 ซม.30-100 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. 1257 ตร. ซม. 126 ซม. 40-120 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ซม. 1964 ตร. ซม. 157 ซม. 50-150 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม. 2827 ตร. ซม. 188 ซม. 60-200 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 ซม. 5026 ตร. ซม. 251 ซม. 70-250 ตัน
เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ซม. 7854 ตร. ซม. 314 ซม. 80-300 ตัน
Scroll Up