หมวดหมู่: ผลงานล่าสุด

โครงการโรงแรม ถนนเพชรบุรี ประตูน้ำ (VD Hotel) ขนาด 60 ซ.ม.จำนวน ลึก 38 เมตร 51 ต้น

โครงการโรงแรม ถนนเพชรบุรี ประต

โครงการ Luciano อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 4 ชั้น ต.หนองปรือ บางละมุง ขนาด 60 ซ.ม.จำนวน ลึก 24 ม. 46 ต้น

โครงการ Luciano อาคารสำนักงาน

โครงการ อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ท่อขนาด 80 ซ.ม. และ 1 เมตร ลึก55 ม.

โครงการ อาคารมาตรวิทยารังสีแห่

โครงการ กรมทางหลวงพิเศษ 33 ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก อรัญประเทศ ท่อ 1.20, 1.50 ม.

โครงการ กรมทางหลวงพิเศษ 33 ด่า

Scroll Up