โครงการโรงแรม ถนนเพชรบุรี ประตูน้ำ (VD Hotel) ขนาด 60 ซ.ม.จำนวน ลึก 38 เมตร 51 ต้น

เสาเข็มเจาะไทย v2psdเสาเข็มเจาะไทย-1080-final4ขาว

โครงการโรงแรม ถนนเพชรบุรี ประตูน้ำ (VD Hotel) ขนาด 60 ซ.ม.จำนวน ลึก 38 เมตร 51 ต้น

Scroll Up