โครงการ อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ท่อขนาด 80 ซ.ม. และ 1 เมตร ลึก55 ม.

เสาเข็มเจาะไทย v2psdเสาเข็มเจาะไทย-1080-final4ขาว

โครงการ อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ท่อขนาด 80 ซ.ม. และ 1 เมตร ลึก55 ม.

Scroll Up